Общежитие и интернат

В МБОУ “Школа № 26” Нет Общежития И Интерната!